GPS: N 42.059235 | E 27.976557
Български | English | Русский

Река Велека

На север от селото е устието на река Велека – най-чистата река в България. Извира от местността Гьортепе, Турска Странджа планина, от множество карстови извори. Влива се в морето през лиман, отделен с пясъчна ивица. Реката има богата флора и фауна. Досега са установени 32 вида риби. Доминиращи са речният кефал и кримската мряна. В Червената книга на България са включени резовският харип, змиорката, дивият шаран, лупавецът, триъглата бодливка. Уникални растителни видове, застрашени от изчезване са жълтите водни лилии, блатното кокиче, кавказката иглика. По поречието на реката расте бамбук и елша - единственото широколистно дърво с шишаркови плодове. Дължината на реката е 147 км., двадесет и пет от тях текат в Турция. Плавателна е в една десеткилометрова зона, от Устието до местността Царското кладенче.